CombiLab

Den självklara lösningen för att mäta och dokumentera vad som händer i processen. Dagens krav på hög kvalitet och spårbarhet, kräver verktyg som förenklar arbetet med att dokumentera mätvärden. Med CombiLab förenklas och säkerställs detta arbete.

CombiLab 8 är här!

 • Summering av nyheter i CombiLab 8CombiLab
 • • Nya funktioner i Viewer och Report SQL
 • • Mer användarvänligt
 • • Lättare att felsöka signalbortfall
 • • Bättre anpassat för servermiljö
 • • Bättre integration med andra system

Läs mer om nyheterna i nya versionen.

CombiLab registrerar och rapporterar

CombiLab är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för mätning och rapportering. Dess enkla handhavande gör det enkelt att ställa in för små mätuppdrag med endast några få mätpunkter, samtidigt som dess många inställningsmöjligheter låter det växa med uppgiften i betydligt större system med hundratals mätpunkter.
Typiska användningsområden för CombiLab är miljörapportering på t ex förbränningsanläggningar, kvalitetskontroll inom läkemedelsindustri, testmätningar på utvecklingslabb m.m.

  CombiLab ger dig:

  • kontinuerlig insamling av mätvärden
  • automatisk rapportering av mätresultat
  • överskådlig presentation av aktuella och historiska värden
  • övervakning med larm
  • beräkningar på aktuella värden i realtid
  • beräkningar på historiska värden för presentation och rapportering

  CombiLab fördelar:

  • enkel konfigurering utan programmering
  • enkelt och användarvänligt
  • hög driftsäkerhet
  • säker och effektiv lagring av mätvärden
  • flexibelt

Läs mer...

Mätsignaler

Ett CombiLab-system kan enkelt ställas in för att läsa mätvärden från en mängd olika typer av givare. Dessa ansluts till I/O-moduler som CombiLab når via ett vanligt nätverk. Alternativt kan CombiLab också erhålla mätvärden via industristandarden OPC.

Presentation

På bildskärmen visar CombiLab såväl aktuella som historiska värden – enkelt och överskådligt. Värdena kan visas på flera datorer i nätverket och data från flera mätdatorer kan presenteras i samma bild.

Beräkningar

CombiLab kan utföra beräkningar på såväl aktuella som historiska mätvärden. Beräkningarna definieras på ett enkelt och överskådligt sätt utan programmering.

Rapporter

Med CombiLab skapar du lätt egna rapporter som sedan kan skrivas ut automatiskt. Rapporterna ger en fullständig dokumentation över de mätvärden som samlats in och beräknats.

Abonnemang

I och med lanseringen av CombiLab 8 finns det möjlighet att teckna ett abonnemang på programvaran med en fast månadsavgift. Månadsavgiften baseras på nypriset för den aktuella licensen. Detta innebär kortfattat att ni erhåller framtida versioner utan ytterligare kostnad samt att en grundsupport ingår. Ytterligare fördelar med abonnemanget är att ni erhåller halva priset på våra ordinarie kurser i CombiLab och att nya funktioner erhålls så fort de är tillgängliga samt att ni får ett medlemskap i utvecklarforum som ger er möjlighet att påverka systemets framtida funktioner. Sammantaget medför detta att abonnemanget ger en ökad trygghet och effektivitet i användning av ert CombiLab-system.

Möjlighet finns även att komplettera abonnemanget med ett årligt servicebesök från oss, där vi går igenom att systemet fungerar som det är tänkt och uppgraderar till senaste versionen.

Vill ni veta mer kontakta Alf Karlsson på 021-408653 eller .

Nedladdning av CombiLab:

Ladda ner CombiLab här.

Genom att fylla i formuläret nedan kan du ladda hem den senaste versionen av CombiLab. (In order to download the latest release of CombiLab, please fill in the form below.)
 • Kontaktperson

De som har en giltig licens för senaste versionen (Version 8.0) och vill tillämpa den senaste utgåvan ”skarpt”, bör före installation konsultera IT-avdelning samt den ansvarige som konfigurerat CombiLab.

För äldre versioner (Version 5-7), måste uppgradering av licens och systemkonfiguration göras. Konsultera den som ansvarar för aktuell konfiguration.

För test och utvärdering av systemet kan med fördel och på vår rekommendation en demo-licens av CombiLab användas, denna kan användas i 30-dagar innan den går ut. Utvärdering bör absolut inte utföras på ett system i skarp drift!

In English...

For all users with CombiLab 7.x it is advised to contact your IT-department as well as the company or person responsible for the configuration before using this version in continues operation. For users with version 5 or 6 an upgrade of your license is necessary in order to get CombiLab 7.x in continues operation. If you are looking for specific older version of CombiLab, please contact us at to get a download link. If you want to try out CombiLab, this version can be used for 30-days.