Kontaktuppgifter till våra anställda

Här nedan kan du nå alla anställda på EnviLoop.

   VD

Joakim Blomster
Telefon: 021-10 56 46
Mail:

   EnviLoop AB

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail:            
Håkan Fjäder
Telefon: 021-10 56 42
Mail:                          
Katharina Rossbach
Telefon: 021-10 56 47
Mail:      

 

Sofia Ericson
Telefon: 021-10 56 45
Mail:    
Simon Wounder
Telefon: 021-40 86 56
Mail:   
Per Spaak
Telefon: 021-10 56 48
Mail: 

 

JF
Aksel Holmberg
Telefon: 021-40 86 55
Mail:      
Mikael Schöllin
Telefon: 021-40 86 59
Mail:      
Joakim Frisk
Telefon: 021-40 86 57
Mail:      

  Joakim Idebro
  Telefon: 021-40 86 50
  Mail:      

   EnviLoop Systemteknik ABAlf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail:              
Sebastian Tidare
Telefon: 021-10 56 41
Mail: