Kurser

EnviLoop AB har ett stort utbud av aktuella och prisvärda kurser. Utöver de schemalagda kurserna håller vi ofta företagsförlagda kurser, samt workshop’s och pannklubbsträffar. Vi kan hålla alla våra kurser internt på ert företag. Låter det intressant?

Pannskötarutbildning

Datum: 14/11 -2017
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 31/10 -2017

Mer information: Pannskötarutbildning

Anmäl dig till kursen här!

Energiteknisk grundkurs

Datum: 19/9 -2017
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 5/9 -2017

Mer information: Energiteknisk grundkurs

Anmäl dig till kursen här!

Förbränningsteknik

Datum: 20-21/9 -2017 i Västerås
Datum: 25/9 -2017 i Malmö
Datum: 20/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900/13500:-
Anmälan senast: 6/9 -2017 i Västerås
Anmälan senast: 11/9 -2017 i Malmö
Anmälan senast: 6/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: Förbränningsteknik

Anmäl dig till kursen här!

Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning

Datum: 4/10 -2017
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 20/9 -2017

Mer information: Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning

Anmäl dig till kursen här!

Grundläggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk

Datum: 5/10 -2017 i Västerås
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 21/9 -2017

Mer information: Grundläggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk

Anmäl dig till kursen här!

OPC i praktiken

Datum: 19/10 -2017 i Västerås
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 5/10 -2017

Mer information: OPC i praktiken

Anmäl dig till kursen här!

CombiLab – Praktiskt handhavande

Datum: 10/10 -2017 i Västerås
Datum: 26/9 -2017 i Malmö
Datum: 21/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast:26/9 -2017 i Västerås
Anmälan senast:12/9 -2017 i Malmö
Anmälan senast:6/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: CombiLab - Praktiskt handhavande

Anmäl dig till kursen här!

CombiLab – Miljörapportering och uppföljning

Datum: 11/10 -2017 i Västerås
Datum: 27/9 -2017 i Malmö
Datum: 22/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast:27/9 -2017 i Västerås
Anmälan senast:13/9 -2017 i Malmö
Anmälan senast:8/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: CombiLab - Miljörapportering och uppföljning

Anmäl dig till kursen här!

Gällande förordningar för stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252), och förbränning av avfall (SFS 2013:253), samt standarden SS-EN 14181:2014

Datum: 18/10 -2017 i Västerås
Datum: 25/10 -2017 i Malmö
Datum: 24/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 4/10 -2017 i Västerås
Anmälan senast: 18/10 -2017 i Malmö
Anmälan senast: 10/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: Kurs i gällande författningar om stora förbränningsanläggningar, samförbränningsanläggningar och avfallsanläggningar, samt standarden SS-EN 14181:2014

Anmäl dig till kursen här!

Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning

Datum: 17/10 -2017 i Västerås
Datum: 28/9 -2017 i Malmö
Datum: 23/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 3/10 -2017 i Västerås
Anmälan senast: 14/9 -2017 i Malmö
Anmälan senast: 9/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning

Anmäl dig till kursen här!

Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Datum: 7/11 -2017 i Västerås
Datum: 27/9 -2017 i Malmö
Datum: 22/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 24/10 -2017 i Västerås
Anmälan senast: 13/9 -2017 i Malmö
Anmälan senast: 8/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Anmäl dig till kursen här!

Tillämpad pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Datum: 8/11 -2017
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 25/10 -2017

Mer information: Tillämpad pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Anmäl dig till kursen här!

Energiteknik: Kartläggning och effektivisering

Datum: 3/10 -2017 i Västerås
Datum: 26/9 -2017 i Malmö
Datum: 21/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 19/9 -2017 i Västerås
Anmälan senast: 12/9 -2017 i Malmö
Anmälan senast: 6/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: Energiteknik: Kartläggning och effektivisering

Anmäl dig till kursen här!

Kurs i CombiTool – Readings

Datum: 12/10 -2017 i Västerås
Datum: 28/9 -2017 i Malmö
Datum: 23/11 -2017 i Skellefteå
Pris [SEK exkl. moms/person]: 6900:-
Anmälan senast: 28/9 -2017 i Västerås
Anmälan senast: 14/9 -2017 i Malmö
Anmälan senast: 9/11 -2017 i Skellefteå

Mer information: Kurs i CombiTool – Readings

Anmäl dig till kursen här!