EnviLoop Mätteknik AB

EnviLoop Mätteknik startades då vi tyckte att energibranschen behövde kompetenta mätkonsulter som ser helheten och som gillar att lösa problem. Vi kan lagstiftningen och vet varför, hur och när emissionsmätningar ska genomföras och vi tycker att utvärdering och uppföljning tillika servicetänkandet är minst lika viktiga parameterar att beakta för att få ett korrekt och användbart resultat av genomförda mätningar. 


Vi som jobbar för EnviLoop Mätteknik har mångårig erfarenhet av att mäta emissioner. Men vi har även gedigen kunskap kring energi- och miljöteknik. EnviLoop Mätteknik AB är ett konsultföretag som ägs och drivs av personal som ni känner från EnviLoop AB.

 

Hösten 2009 godkändes vi av SWEDAC som ett ackrediterat luftlaboratorium. Vi erbjuder emissionsmätningar på förbränningsanläggningar, både för lagefterlevnad och i utredningssyfte.

 

När ni väljer oss får ni stöd genom hela mätprojektet, från planering till rapportering. Vi kommenterar alltid mätresultaten och diskuterar gärna förbättringsmöjligheter på era anläggningar.

På så sätt blir emissionsmätningar något användbart, istället för en oläst rapport till myndigheten.