Programvaror

EnviLoop utvecklar och saluför olika programvaror däribland CombiLab som är ett lätthanterligt realtidsprogram och CombiTool, som är en användarvänlig programsvit innehållande bl.a. Journal en elektronisk logg- och driftdagbok.

CombiLab

CombiLab – ett lätthanterligt realtidsprogram för att registrera och beräkna olika parametrar på anläggningar såsom t.ex. förbränningsanläggningar och VA-verk men även inom andra verksamheter såsom t.ex. livsmedelsindustrin!

Läs mer om CombiLab!

CombiTool

CombiTool utgör en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings samt Management System. Den gemensamma nämnaren för programmen är att de alla är framtagna för att underlätta det dagliga arbetet inom olika verksamheter. Modulerna kan användas var för sig eller integreras till ett komplett system.

Läs mer om CombiTool och de ingående modulerna!

I/O-system

Wago är en PLC modul som placeras i närheten av mätskåpet och kommunicerar med CombiLab datorn via en Ethernet kabel. Wagomodulerna består av en första del som sköter kommunikationen med CombiLab datorn och med övriga kortet.

Läs mer om I/O-system!