Vattenteknik

EnviLoop Vattenteknik arbetar med att utveckla tjänster och produkter inom området processvattenteknik. Våra produkter och tjänster efterfrågas och implementeras inom såväl matarvattentekniken, processvattenkemin som inom VA-processen.

EnviLoop Vattenteknik har en bred inriktning inom processvatten- och avloppsvattensektorn och tar fram miljövänliga och effektiva lösningar för all typ av matarvattenberedning och avloppsrening, såväl processavloppsvatten som sanitärt avloppsvatten, samt hantering av organiskt avfall och slam. Vi har gedigen erfarenhet och kompetens och erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster och vi utför allt från strategiska studier, process-, optimerings- och effektiviseringsutredningar till detaljprojektering och upphandling av hela anläggningar eller avskilda processavsnitt. Således kan vi bistå i projektskeden som utredning, planering, projektering och provning.

EnviLoop Vattenteknik har även stor erfarenhet av tillstånds- och lagstiftningsfrågor, samt av kontroll, besiktning och driftstöd.

Utöver våra tjänster saluför vi följande produkter som optimerar driften och underhållet på era anläggningar:
CombiLab ett lätthanterligt realtidsprogram för att registrera och beräkna drift- och miljöparametrar.
CombiTool programsviten som utgörs av de tre modulerna:

• Journal -En digital dagbok/loggbok som ersätter kollegieblocket och erbjuder en
enkel och användarvänlig elektroniskt lagring av händelser och mindre arbetsuppgifter

• Readings -Det perfekta verktyget för bl.a. ronderingsprotokoll som samlar och
strukturerar data och ger den statistik du behöver när du själv önskar.

• Management System -Ett digitalt ledningssystem som sammanställer dina rutiner och
instruktioner i ett levande dokument.

Hela programsviten CombiTool är förpackad i ett användarvänligt webbgränssnitt som gör det möjligt för operatörerna att använda läsplattor och ”smartphones” för inmatning och informationssökning var och när som helst.