Det finns fortfarande platser kvar på höstens uppskattade tvådagarskurs i förbränningsteknik

Vi på EnviLoop AB har under ett flertal år hållit kurser om förbränning på olika nivåer och för många olika typer av deltagare. Denna kurs håller vi både i egen regi, hos andra utbildningsföretag och företagsförlagd hos våra kunder.

Själva förbränningen är oftast kärnfrågan inom energiproducerande verksamheter och många andra industrier och självklart är det värdefullt att få kunskap kring hur, när och varför det brinner. Kursen förmedlar viktiga kunskaper om just förbränningsprocessen och hur den kan optimeras, men även kring olika typer av pannor och kringutrustning. Under kursdagen kommer det även finnas tillfälle att ställa frågor och diskutera konkreta problem.

Den här kursen riktar sig till dig som vill veta lite mer om förbränning, oavsett om du har några förkunskaper eller inte. Kursen brukar uppskattas av driftingenjörer, driftoperatörer och driftchefer, men även av miljösamordnare och beredskapspersonal. 

Kurslängd: 2 dagar
Datum: 11-12/9 2012
Tid dag 1:
09:30-16:30
Tid dag 2:
08:30-16:00
Sista anmälningsdag:
28/8 2012
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
12.400 kr + moms

Ur kursinnehållet:

Bränslen
- Bränslen och dess egenskaper
-
Exempel på bränslen och hur de kan indelas
-
Indelning och klassning
-
Innehåll och egenskaper
-
Energiinnehåll och beräkning av effektivt och kalorimetriskt värmevärde
-
Lagring, hantering, risker, speciella egenskaper
-
Priser och ekonomi

Pannor och utrustning
- Typer av pannor, brännare, ugnar
- Förbränning på roster
-
Brännare för fast-, flytande- och
gasbränsle
-
Fluidbäddar
-
Vattenrörs- och eldrörspannor
-
Verkningsgrader på anläggningar
-
Rökgaskondensering 

Förbränning
- Grundläggande förbränning
-
Förbränningsreaktioner
-
Från bränsle till rökgas
-
Verkningsgradsberäkningar från grunden till djupet
-
Beräkningar på rökgaskondensering

 Emissioner
- Emissioner och dess uppkomst
-
Reningsteknik
-
Mätteknik
-
Från koncentration till mängd, enheter och omräkning mellan enheter
-
Regelverk


Anmälan görs via vår hemsida: Kurs i förbränningsteknik  

Vid frågor kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson på 021-105645.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.