EnviLoop:s kursverksamhet drar på turné och erbjuder en genomgång av NFS 2002:26, NFS 2002:28 och SS-EN 14181 förlagd till Skellefteå

Vår kurs för stora förbränningsanläggningar (≥50 MW) och för anläggningar som förbränner avfallsklassade bränslen är en av våra mest uppskattade kurser. Nu har du som bor lite längre norr ut i vårt avlånga land chansen att delta lite mer på "hemmaplan" när vi kommer till Skellefteå för att genomföra denna kurs! Självklart är kursen öppen även för dig som bor i någon annan del av landet och inte har något emot att resa.

Regelverken för dessa anläggningar samt kraven på kvalitetssäkring av emissionsmätningarna är ett omfattande ämne som kräver utbildning men också diskussion för att reglerna ska kunna efterlevas på ett korrekt sätt.

För närvarande pågår även arbetet med att fastställa och implementera det så kallade IED-direktivet, vilket är ett nytt direktiv med gemensamma regler för emissioner från flera olika typer av industrier. Exakt hur våra svenska föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 2002:28 kommer att påverkas av detta vet vi ännu inte, men vi kommer självklart ta tillfället i akt på kursen och diskutera de förslag till ändringar och tillägg som framkommit hittills.

Den här kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med efterlevnaden av de nämnda föreskrifterna och standarden på en förbränningsanläggning. Personer som brukar delta på dessa kurser är driftingenjörer, instrumenttekniker, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer.

Kurslängd:1 dag
Datum: 30/5-2012
Sista anmälningsdag: 16/5-2012
Plats: Skellefteå, adress och lokal meddelas innan kursdagen
Pris: 6.500 kr + moms

Ur kursinnehållet

Introduktion till NFS 2002:26 och NFS 2002:28
 • Bakgrund till föreskrifterna
 • Viktiga begrepp
 • Effektiv drift
 • Onormal drift
 • Otillgänglighet
 • Skillnader och likheter mellan stora förbränningsanläggningar, samförbränning och avfallsförbränning
Samförbränning av avfall
 • Uppehållstid och förbränningstemperatur
 • Krav på tillgänglighet på
 • Krav på kontinuerlig mätning
 • Periodisk mätning
 • Rapportkrav
Stora förbränningsanläggningar
 • Ny och befintlig anläggning
 • Flerbränsleanläggning
 • Mät- och rapporteringskrav
 • Tillgänglighet på emissionsmätning samt regler kring onormal drift
Kvalitetssäkring enligt SS-EN 14181
 • Krav på kvalitetssäkring
 • Syfte och mål med kvalitetssäkringen
 • Planering och genomförande av QAL2
 • Inför AST
 • Egenkontroll enligt QAL3
IED-direktivet
 • Syfte och mål med IED-direktivet
 • Genomgång av väntade förändringar för stora förbränningsanläggningar samt samförbrännings- och avfallsförbränningsanläggningar
 • Planer för hur och när nyheterna ska implementeras i svensk lagstiftning

Anmälan görs via vår hemsida: Kurs i NFS 2002:26, NFS 2002:28 samt SS-EN 14181 eller via telefon 021-10 56 46.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.