Det finns fortfarande platser kvar till vår grundkurs i matarvatten- och pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Ta chansen och kom till Västerås för att delta på en kurs som ligger helt rätt i tiden!

Vi på EnviLoop tycker att vattenfrågor ofta glöms bort på förbränningsanläggningar och därför vill vi nu erbjuda denna kurs som vänder sig till dig som arbetar som driftchef, driftingenjör, drifttekniker, energi- och miljöingenjör eller anläggningskemist på en förbränningsanläggning.

Kursen berör vikten av en hög vattenkvalitet på pann- och matarvatten samt hur detta uppnås, liksom hur kondensat från rökgasrening kan behandlas för att möta kraven för att kunna släppa vattnet direkt till en naturlig recipient.

Matarvatten- och pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Kurslängd: 1 dag
Datum:
20/3-2013
Sista anmälningsdag:
6/3-2013
Plats:
Västerås
Pris:
6.900 kr + moms

Ur kursinnehållet

På kursen behandlas bland annat följande ämnen:

- Allmän vattenkemi
         > Olika typer av råvatten

- Vattnets funktion i pannan
         > Utblåsning, ång- kylning/separation

- Problem relaterade till vattenkemi
         > Beläggningar i överhettare och turbin
         > Korrosion

- Spädvattenberedning
         > Reningstekniker

- Kontroll och riktvärden
         > Vilka leverantörskrav finns?
         > Hur sköts uppföljning och kontroll?

Anmälan görs via hemsidan: Matarvatten- och pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat eller via telefon till vår kursansvarige Britt-Marie Johansson, 021-40 86 55.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.