Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Det finns fortfarande platser kvar till vår kurs "Riskanalys miljö"

Riskanalys är ett mycket aktuellt ämne just nu och vi på EnviLoop AB har därför satt samman en grundläggande kurs som ger en god introduktion i ämnet, samt värdefulla tips på vägen för dig som ska genomföra riskanalys på en förbränningsanläggning. Kursen ger även insyn i olika metoder och arbetssätt för genomförande av riskanalyser, samt belyser problem och svårigheter som man kan stöta på under arbetets gång.

Kursen är specialanpassad för just förbränningsanläggningar och fokus kommer att ligga på miljörisker, dvs. utsläpp till mark, luft och vatten. Kursen vänder sig till dig som arbetar med riskhantering inom förbränningsanläggningar och som vill veta mer om varför det är bra att göra en riskanalys och hur man rent praktiskt går till väga.

Kurslängd: 1 dag
Datum: 4/6-2013
Sista anmälningsdag: 24/5-2013

Plats: Västerås
Pris: 6.900 kr + moms

Ur kursinnehållet:

Introduktion till riskbegreppet
- Vad är en risk?
- Vilka olika typer av risker finns det?
- Varför är det bra med riskanalyser?

Genomförande av riskanalyser
- Vilka förutsättningar krävs innan man påbörjar analysen?
- Hur går genomförandet till?
-
Hur hittar jag alla risker?
- Hur gör jag en likvärdig bedömning av alla risker?
- Hur ska jag dokumentera resultatet?
- Hur använder jag resultatet från riskanalysen?

Olika metoder för genomförande av riskanalyser
- Vilka olika metoder finns?
- Vad skiljer dem åt?
- Vilken metod ska jag använda på min anläggning? 


Anmälan görs via hemsidan: Riskanalys miljö  eller via telefon 021-40 86 55.

I kursavgiften ingår kurmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.