Det finns fortfarande platser kvar på vår kurs om gällande författningar för stora förbränningsanläggningar, samförbränningsanläggningar och avfallsförbränningsanläggningar samt standarden SS-EN 14181

OBS! Nu med de nya förordningarna SFS 2013:252 och SFS 2013:253

Vår kurs för stora förbränningsanläggningar och för anläggningar som förbränner avfallsklassade bränslen är en av våra mest uppskattade kurser. Regelverken kring dessa anläggningar samt kraven på kvalitetssäkring av emissionsmätningarna är ett omfattande ämne som kräver utbildning men också diskussion för att reglerna ska kunna efterlevas på anläggningen.

Från och med 2013-06-18 gäller de två förordningarna SFS 2013:252 om stora förbränningsanläggningar och SFS 2013:253 om förbränning av avfall. Detta som en följd av att IED- direktivet nu har implementerats i svensk lagstiftning. Många verksamhetsutövare ska dock fortsätta att tillämpa de gamla föreskrifterna NFS 2002:26 och NFS 2002:28 ett tag till, enligt de övergångsbestämmelser som finns i förordningarna.

Den här kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med efterlevnaden av dessa regler på en anläggning. Personer som brukar delta på vår kurs är driftingenjörer, instrumenttekniker, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer.

Kurslängd:1 dag
Datum: 26/9  2013
Sista anmälningsdag: 12/9  2013
Plats: Divisionsgatan 12, Västerås
Pris: 6.900 kr + moms

Ur kursinnehållet

Introduktion till gällande författningar
 • Bakgrund till IED och de nya förordningarna
 • Hur länge lever de gamla föreskrifterna NFS 2002:26 och NFS 2002:28?
 • Gemensamma begrepp
 • Straffsanktionering
 • Ålderskategorier
 • Godkännande av mätpunkter och provtagningspunkter
Samförbränning av avfall
 • Viktiga begrepp
 • Definition av anläggning, aggregeringsregeln
 • Skillnad mellan avfallsförbränning och samförbränning
 • Mottagning av avfall
 • Uppehållstid och förbränningstemperatur
 • Driftstörning/haveri
 • Icke fungerande AMS
 • Mät- och rapporteringskrav
 • Beräkning av begränsningsvärden för samförbrännare
 • Emissionsuppföljning och validering
Stora förbränningsanläggningar
 • Viktiga begrepp
 • Enskilda pannor <15 MW
 • Skorstensregeln
 • Flerbränsleanläggning
 • Driftstörning/haveri
 • Icke fungerande AMS
 • Mät- och rapporteringskrav
 • Emissionsuppföljning och validering
Kvalitetssäkring enligt SS-EN 14181
 • Krav på kvalitetssäkring
 • Syfte och mål med kvalitetssäkringen
 • Planering och genomförande av QAL2
 • Inför AST
 • Egenkontroll enligt QAL3

Anmälan görs via vår hemsida.

För frågor kontaktas vår kursansvarige Britt-Marie Johansson på 021-40 86 55.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.