Under april erbjuder EnviLoop tre intressanta kurser, du har väl anmält dig?

Nu har du chansen att ta del av våra utbildningar Energiteknisk grundkurs, Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning samt Grundkurs i matarvatten- och pannvattenkemi och rening av rökgaskondensat. Korta fakta om kurserna finns nedan. Utförliga beskrivningar av kursinnehållet hittar du på på vår hemsida www.enviloop.se. På hemsidan kan du även anmäla dig till kurserna.

Energiteknisk grundkurs

Kurslängd: 1 dag
Datum:
14/4 2015
Sista anmälningsdag:
24/3 2015
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
6.900 kr + moms

Detta är kurs som vänder sig till dig som är verksam inom energibranschen, men som kanske inte arbetar så nära just energiproduktionen varje dag. Vi börjar från början med att gå igenom vad energi är, hur den kan omvandlas och användas, samt vilka storheter och enheter som figurerar. Därefter går vi vidare till hur energi produceras i förbränningsanläggningar, med fokus på att skapa övergripande förståelse kring processen, samt insikt i vilka olika systemlösningar som kan tillämpas för energiproduktion.

Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning

Kurslängd: 1 dag
Datum:
15/4 2015
Sista anmälningsdag:
25/3 2015
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
6.900 kr + moms

För dig som driver en förbränningsanläggning regleras verksamheten till stor del av egenkontrollen och anläggningens miljötillstånd. För den verksamhet som är tillståndspliktig är miljötillståndet grundförutsättningen för att verksamheten över huvud taget ska få utövas, men tillståndet medför även begränsningar och förhållningsregler. En anmälningspliktig verksamhet styrs på motsvarande sätt av ett beslut med försiktighetsmått.

Grundkurs i matarvatten- och pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat

Kurslängd: 1 dag
Datum:
22/4 2015
Sista anmälningsdag:
1/4 2015
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
6.900 kr + moms

Sedan våren 2012 erbjuder EnviLoop en kurs i vattenteknik. Kursen berör vikten av en hög vattenkvalitet på pann- och matarvatten samt hur detta uppnås, liksom hur kondensat från rökgasrening kan behandlas för att möta kraven för att kunna släppa vattnet direkt till en naturlig recipient.

Anmälan görs via vår hemsida: www.enviloop.se och där kan du även läsa mer om respektive kurs.

Om du har frågor om kurserna är du välkommen att kontakta kursansvarig Sofia Ericson på 021-10 56 45.

I kursavgifterna ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.