Än finns det platser kvar på våra kurser i maj, välkommen med din anmälan!

Under maj erbjuder vi vår tvådagarskurs i förbränningsteknik samt vår kurs i gällande förordningar om stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall, inklusive standarden för kvalitetssäkring av automatiska mätsystem SS-EN 14181:2014. Detta är två av våra mest populära utbildningar som vi har hållit i ett flertal år och som hela tiden utvecklas i takt med lagförändringar och teknikutveckling.

Utförliga beskrivningar av kursinnehållet hittar du på på vår hemsida www.enviloop.se. På hemsidan kan du även anmäla dig till kurserna.

Förbränningsteknik

Kurslängd: 2 dagar
Datum:
5-6/5 2015
Sista anmälningsdag:
21/4 2015
Tid dag 1: 09:30-16:30
Tid dag 2:
08:30-16:00

Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
13.500 kr + moms

Själva förbränningen är oftast kärnfrågan inom energiproducerande verksamheter och många andra industrier och självklart är det värdefullt att få kunskap kring hur, när och varför det brinner. Kursen förmedlar viktiga kunskaper om just förbränningsprocessen och hur den kan optimeras, men även kring olika typer av pannor och kringutrustning. Under kursdagen kommer det även finnas tillfälle att ställa frågor och diskutera konkreta problem.

Den här kursen riktar sig till dig som vill veta lite mer om förbränning, oavsett om du har några förkunskaper eller inte. Kursen brukar uppskattas av driftingenjörer, driftoperatörer och driftchefer, men även av miljösamordnare och beredskapspersonal.

Gällande förordningar för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall, inklusive den uppdaterade standarden SS-EN 14181:2014

Kurslängd: 1 dag
Datum:
19/5 2015
Sista anmälningsdag:
21/4 2015
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
6.900 kr + moms

Från och med 2013-06-18 gäller de två förordningarna SFS 2013:252 om stora förbränningsanläggningar och SFS 2013:253 om förbränning av avfall. Detta som en följd av att IED- direktivet har implementerats i svensk lagstiftning. Under hösten 2014 släpptes även en ny version av standarden för kvalitetssäkring av AMS, SS-EN 14181:2014. Självklart kommer vi att behandla nyheterna under vår kurs.

Ovan nämnda regelverk är ett omfattande och komplext ämne. På vår kurs får du en grundlig genomgång av gällande regler, samt hjälp med att applicera reglerna på verkliga förbränningsanläggningar.

Kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med efterlevnaden av dessa regler på en förbränningsanläggning. Personer som brukar delta på vår kurs är driftingenjörer, instrumenttekniker, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer.

Anmälan görs via vår hemsida: www.enviloop.se och där kan du även läsa mer om respektive kurs.

Om du har frågor om kurserna är du välkommen att kontakta kursansvarig Sofia Ericson på 021-10 56 45.

I kursavgifterna ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.