Kurs i förbränningsteknik

Vi på EnviLoop AB har under de senaste fem åren kontinuerligt hållit kurser om förbränning på olika nivåer och för många olika typer av deltagare, allt ifrån beredskapspersonal, utan några som helst förkunskaper, till personer och grupper med väldigt hög utbildning och lång erfarenhet.

Den här kursen riktar sig till dig som vill veta lite mer om förbränning. Den passar bra till allt från nya driftoperatörer till dem som vill fördjupa sina redan stora kunskaper i ämnet. Personer som brukar delta på dessa kurser är drifttekniker, driftingenjörer, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer
.

Ur kursinnehållet

Bränslen
-
Bränslen och dess egenskaper
-
Exempel på bränslen och hur de kan indelas
-
Indelning och klassning
-
Innehåll och egenskaper
-
Energiinnehåll och beräkning av effektivt och kalorimetriskt värmevärde
-
Lagring, hantering, risker, speciella egenskaper
-
Priser och ekonomi

Pannor och utrustning
-
Typer av pannor, brännare, ugnar
- Förbränning på roster
-
Brännare för fast-, flytande- och
gasbränsle
-
Fluidbäddar
-
Vattenrörs- och eldrörspannor
-
Verkningsgrader på anläggningar
-
Rökgaskondensering

Förbränning
-
Grundläggande förbränning
-
Förbränningsreaktioner
-
Från bränsle till rökgas
-
Verkningsgradsberäkningar från grunden till djupet
-
Beräkningar på rökgaskondensering

Emissioner
-
Emissioner och dess uppkomst
-
Reningsteknik
-
Mätteknik
-
Från koncentration till mängd, enheter och omräkning mellan enheter
-
Regelverk

Du anmäler dig enklast på vår hemsida, eller via telefon till vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.