Kurs i CombiTool-Readings

Readings är ett lätthanterligt verktyg för journalföring av rondering och skiftavlämning som även kan användas vid registrering och rapportering av manuellt avlästa värden. Vi har nu satt samman en grundkurs som ger dig som användare av CombiTool i allmänhet och Readings i synnerhet kunskaperna för att utnyttja programmet optimalt och för att använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Kursen behandlar också sammankopplingar med andra verktyg som CombiLab, Report SQL, och MS Excel som är användbara för att på ett effektivt sätt behandla värden och utforma rapporter.

Ur kursinnehållet

Introduktion till Readings:

 • Överblick CombiLab
 • Syfte/användningsområden
 • Readings uppbyggnad/Systemuppbyggnad
 • Nyckelfunktioner

Grundläggande hantering:

 • Registrera värden
 • Undersök historik
 • Skapa och redigera formulär

Presentationer och rapporter:

 • Rapporter i Report SQL
 • Rapporter i MS Excel
 • Rapporter i SSRS

Behandling av värden:

 • Om databasen
 • Tabellstruktur för manuell registrering
 • Definiera avläsningspunkter
 • Transformera avlästa värden
 • Definiera kanaler
 • Beräkning av förbrukning, förändring etc.
 • Skapa egna rapporter
 • Visa/skriv ut rapporter
 • Kvalitetssäkring
 • Felsökning
 • Justera nivåer och byta räkneverk
 • Korrigering av värden

Rapportering i Excel:

 • Skapa rapporter
 • Visa/skriv ut rapporter
Du anmäler dig enklast på vår hemsida, eller via telefon till vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.