Årets sista nyhetsbrev från EnviLoop!

Adventsmörkret lystes i går upp av luciatåg runt om i landet och vi hoppas att ni fick möjlighet att njuta av både ljus och skönsång.

Sista "riktiga" arbetsveckan inför julen väntar och medan vi avslutar detta år börjar vi så smått snegla på vad som kommer efter nyår. I årets sista nyhetsbrev tar vi upp en gammal favorit som aldrig kan diskuteras för mycket, nämligen formulering av tillståndsvillkor och försiktighetsmått. Följetongen om utsläppshandeln för koldioxid fortsätter och vi kan dessutom presentera vårt kursschema för våren 2013.

Sist men inte minst vill vi välkomna Johan Keemss som anställd i EnviLoop AB.

Viktigt att "hålla tungan rätt i munnen" vid formulering av villkor och försiktighetsmått

Vi på EnviLoop har tidigare påtalat vikten av att formulera tillståndsvillkor och försiktighetsmått på ett korrekt sätt. Tyvärr är det fortfarande allt för vanligt med ”överambitiösa” eller vaga formuleringar i både nya och gamla tillstånd och beslut. Med överambitiösa formuleringar menar vi framförallt att man lovar för mycket, vilket resulterar i att anläggningen inte kan leva upp till de krav som ställs genom det gällande tillståndet eller beslutet. Det är ex. vanligt med begränsningsvärden uttryckta som månadsmedel eller dygnsmedelvärden för stoft på små fastbränslepannor. Ett sådant begränsningsvärde kräver för att det ska kunna efterlevas på ett korrekt sätt kontinuerlig stoftmätning, vilket sällan varken förekommer eller för den delen är motiverat på ex. en pelletspanna med en installerad effekt på några få MW. För en sådan panna är det istället mer korrekt att sätta ett begränsningsvärde uttryckt som besiktningsvärde, dvs. ett värde som ska kontrolleras genom kontrollmätning. Hur ofta en sådan kontrollmätning ska genomföras hör enligt oss inte heller hemma i villkoret/försiktighetsmåttet utan fastställs mer lämpligt i anläggningens egenkontrollprogram.

Vi ser det även som olämpligt att formulera villkor eller försiktighetsmått som är ”luddiga” eller allmänna. Att anläggningen ex. förväntas hantera fastbränsle så att spridning av damm undviks, eller att flisning av bränsle inte får medföra bullernivåer som överskrider det allmänna bullervillkoret i tillståndet/beslutet är självklara krav som kommer ur miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Enligt vår mening hör denna typ av ”självklarheter” inte hemma i ett villkor/försiktighetsmått, utan ska beskrivas och diskuteras i det arbete som genomförs innan ett tillstånd/beslut utfärdas.

Så tänk på att vara aktiva i arbetet med att utforma och tolka era tillstånd och beslut så att ni är säkra på att ni efterlever dem på ett korrekt sätt. Om det finns tveksamheter gör ni bäst i att reda ut detta snarast så att ni och er tillsynsmyndighet är överens om hur uppföljningen av er anläggning ska ske. Missförstånd kring detta kan leda till osämja eller i värsta fall böter och åtalsanmälan eftersom försummelse av villkor kan vara likställt med att begå ett miljöbrott.

CO2-karusellen snurrar på!

Naturvårdsverket har nyligen gett ut en ny föreskrift om handel med utsläppsrätter, NFS 2012:9, som träder i kraft 1 januari 2013. Den ersätter nuvarande föreskrifter om utsläppsrätter för koldioxid (NFS 2007:5) och ansökan om fri tilldelning (NFS 2011:3). Den nya föreskriften (NFS 2012:9) innehåller bestämmelser om hur ansökan om tillstånd, anmälan om ändring av övervakningsplan och rapportering av årligt utsläpp samt förbättring av övervakningsplan ska utföras. Viktigt att tänka på är att de tabeller och anvisningar om övervakningsmetoder, som förut fanns i NFS 2007:5, from. 1 januari 3013 inte regleras av föreskriften utan av EU-förordningen. Så för att fixa övervakning och beräkning av era utsläpp kommer ni behöva ta hjälp av både förordningen och den nya föreskriften.

Tänk också på att ni säkerställer att era utsläpp av växthusgaser för 2012 blir rapporterade och godkända av er verifierare senast 30 mars 2013 och annullerade i Unionsregistret senast 30 april 2013. Missas annulleringen kan dryga böter utgå som kostar skjortan och gör djupa hål i kassan…

Har ni inte hunnit uppdatera era övervakningsplaner enligt den nya EU-förordningen är det hög tid att ta tag i det nu så att era verifierare med säkerhet kan verifiera era utsläpp för 2013. Eller funderar ni på om ni behöver förändra er tilldelning av fria utsläppsrätter? Hör av er till Helen 021- 40 86 51, Håkan 021-10 56 42 eller Sophie 021-40 86 54 så kan vi hjälpa er.

För er som går och väntar på era tilldelningsbesked för handelsperioden 2013-2020 så kan vi informera er om att besluten från kommissionen dröjer. Kommissionen har bara godkänt cirka hälften av de nationella förteckningarna ännu. Naturvårdsverket hoppas på att de kan fatta besluten i så god tid att utsläppsrätterna kan utfärdas den 28 februari som direktivet och handelslagen säger. OBS! Kom ihåg att de utsläppsrätter som kommer att tilldelas för perioden 2013-2020 inte får användas för att täcka utsläppen under 2012, alltså vid överlämnandet i april nästa år.

Vårens kurser på EnviLoop

Nu finns nya datum för vårens kurser hos oss på EnviLoop upplagda på vår hemsida. Vi erbjuder kurser i energiteknik och förbränning på olika nivåer, samt ett flertal kurser på miljösidan som täcker in de flesta av de arbetsmoment som du som miljösamordnare eller miljöingenjör ställs inför på en förbränningsanläggning. Sedan ett år tillbaka har vi även en grundläggande kurs i matarvatten- och pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat som redan hunnit bli mycket uppskattad.

En viktig nyhet för år 2013 är att de två nya förordningarna som kommer ur IED-direktivet och som kommer att styra driften av stora förbränningsanläggningar och anläggningar som bränner avfallsklassade bränslen träder ikraft 7 januari. Det innebär att vår populära kurs som tidigare behandlade föreskrifterna NFS 2002:26 och NFS 2002:28 omarbetas för att även beskriva innehållet i de nya förordningarna. Så missa inte chansen 21 februari att få en ordentlig genomgång av det nya som IED medför och att kunna diskutera detta tillsammans med kollegor i branschen!

Som vanligt finns det även möjlighet att beställa företagsförlagda kurser med ett innehåll som passar just era önskemål. Om detta låter intressant eller om du har frågor om våra kurser är du välkommen att höra av dig till vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Förstärkning i energigruppen

Sedan några veckor tillbaka är Johan Keemss anställd i EnviLoop AB för att främst arbeta inom vår energigrupp. Johan är infödd Västeråsare och har utbildat sig till civilingenjör inom Energisystem på Mälardalens högskola. När Johan inte umgås med sambon eller hunden ägnar han sig gärna åt att röra på kroppen i någon idrottslig aktivitet och ett annat stort intresse är musik.

Vi hälsar Johan varmt välkommen till EnviLoop och vet att han är taggad inför de utmaningar som väntar ute på era anläggningar!

EnviLoop:s nyårsraket detta år är vår nya produkt EnviDoos, ett helt nytt koncept för att enkelt och effektivt minska era CO-emissioner. EnviDoos har nu blivit godkänt som ett registrerat varumärke hos Pant- och Registreringsverket. Håll utkik efter mer info om EnviDoos efter nyår!

Slutligen vill vi tacka för många trevliga möten under 2012 samt önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!