Nyhetsbrev från EnviLoop Vattenteknik

Nytt år och nya tag! Vi ser nu fram emot en vår med inspirerande möten, intressanta diskussioner och klurig problemlösning. Naturligtvis ser vi även fram emot att erbjuda er våra tjänster och produkter inom områden såsom rapporteringssystem, reningstekniker, ledningssystem samt avgiftssystem för svenska VA-verk.

EnviLoop har i skuggan av de större aktörerna under flera år arbetat med frågor gällande allt från egenkontroll och processtyrning till mikrobiella riskanalyser för VA-verksamheter tillika lag- och tillståndsefterlevnad. Vi har som många andra satt oss väl in i Naturvårdsverket förslag gällande avgiftssystemet (CESAR) för svenska reningsverk och har mångårig erfarenhet av olika svenska handelssystem. Så tveka inte att höra av er om ni har frågor kring detta förslag eller läs mer på vår hemsida.

Fortsatt arbete med egenkontroll och rutiner

EnviLoop har stor erfarenhet av att ta fram anläggningsspecifika rutiner för efterlevnad av bland annat egenkontrollförordningen. Vi ser att det finns stora brister på anläggningarna och att rutinerna inte efterlevs. Vi jobbar därför aktivt med att uppföra egenkontrollprogram och rutiner på ett strukturerat och tydligt sätt för att förenkla tillämpningen i den aktuella verksamheten. Många anläggningar har även upptäckt fördelen med att egenkontrollen sammanställs i vårt ledningssystem EnviSys alternativt i den Miljötekniska handboken som till skillnad från traditionella pappersrutiner underlättar både uppdatering och tillämpningen av rutinerna i egenkontrollen. Ett annat moment där många av våra uppdragsgivare har stor tilltro till oss, är just vid implementering av egenkontrollen på anläggningarna. Kanske har ni många fina instruktioner och rutiner som bara väntar på att komma till användning, eller kanske saknar ni allt vad rutiner och instruktioner är? Tveka då inte att kontakta Veronica Blomster 021-10 56 43.

Miljörapportering

Det står inte på förrän 31 mars är här, vilket även i år är lika med att den årliga miljörapporten ska in.

Om ni har stött på problem eller hamnat i tidsnöd angående detta är ni varmt välkomna att höra av er till oss på EnviLoop för att få hjälp. Vi har stor erfarenhet av detta och vi har kunskap, metoder och mallar för att på ett effektivt sätt sammanställa tydliga och korrekta miljörapporter.

Arbetet med mikrobiell riskanalys för vattentäkter

Sedan utbrotten av Cryptosporidium i Östersund och Skellefteå har frågor gällande säkerställandet av dricksvattnets kvalitet varit i ropet. För att undersöka om antalet säkerhetsbarriärer samt att höjden på dessa är tillräckliga för att uppnå god dricksvattenkvalitet så genomför vi på EnviLoop mikrobiella riskanalyser.

Vi är vana att utföra riskanalyserna i såväl GDP- som MRA- metoden. Vi bedömer de mikrobiella riskerna utifrån råvattnets kvalitet samt föreslår åtgärder om så krävs för att säkerställa en god vattenkvalitet. Här kan vi antingen utgöra ett bollplank för er eller genomföra analyserna i sin helhet.

För frågor eller fundering inom detta område hör av er till Sophie Bergkvist 021-40 86 54.

Utveckling av rapporteringssystemet CombiLab

Vi på EnviLoop har länge arbetat med övervakning och rapportering på förbränningsanläggningar och har utvecklat det marknadsledande systemet CombiLab. CombiLab är ett lättanvänt och driftsäkert rapporteringssystem för automatisk insamling och rapportering av miljödata. Systemet körs på en vanlig PC och kan lätt anpassas för olika anläggningars behov utan avancerad programmering. Signalanpassning för olika typer av givare hanteras direkt i systemet.

CombiLab beräknar och redovisar mängden utsläpp över godtycklig tidsperiod och sammanställda värden kan antingen skrivas ut automatiskt eller exporteras till Excel för vidare bearbetning. Den inbyggda larmhanteringen påkallar uppmärksamhet vid överskridna halter, antingen via larmsignaler eller som SMS. Eftersom vi sett behovet av CombiLab även för VA-verksamheten har detta rapporteringssystem utvecklats för användning på VA-anläggningar. Exempelvis finns ett lätthanterligt inmatningsgränssnitt för att få värden erhållna från periodiska analyser och manuellt avlästa värden att hamna i en och samma databas som de kontinuerligt uppmätta värdena. Allt för att underlätta transparens och samtidigt få ett värde gällande i hela organisationen.

Vid ytterligare funderingar, prisuppgifter etc. ring Alf Karlsson 021-40 86 53.

 

Önskar fler hos er vårt nyhetsbrev? Eller är det så att ni fått detta mail av misstag, skicka oss ett mail på nyhetsbrev@enviloop.se så lägger vi till eller tar bort, allt efter önskemål.