EnviLoop önskar trevlig valborg!

Nu är det dags att hälsa våren välkommen med valborgsfirande. Vi hoppas att ni alla får njuta av sol och lediga dagar runt om i landet.

Mellan alla röda dagar är det dock full fart i branschen och det finns mycket att ta tag i. Vi vill bland annat informera er om att vissa verksamheter som inte tidigare omfattats av Seveso nu kan ha "trillat dit" till följd av en författningsändring, samt påminna om att ni som har restpunkter från era CO2-verifieringar ska presentera en åtgärdsplan till Naturvårdsverket senast 30 juni. I detta brev vill vi även slå ett slag för vårt ledningssystem EnviSys som bland annat används av ENA Energi AB.

EnviSys - För dig som vill ha ordning och struktur

EnviSys är ett verktyg för att på ett strukturerat och tydligt sätt förenkla tillämpningen av egenkontrollen inom en verksamhet, som ex. en förbränningsanläggning eller en vattenverksamhet. Men EnviSys är inte enbart avsett för egenkontroll gällande yttre miljö, utan även för styrning av verksamhetens samtliga verksamhetsområden. Såväl administrativa och ekonomiska rutiner som mallar och blanketter kan på ett tydligt och enkelt sätt läggas in i ledningssystemet. Hur mycket av verksamheten som ska ingå i ledningssystemet är upp till respektive anläggning.

I leveransen av EnviSys ingår att vi bygger strukturen och hjälper er som kund med att lägga in de rutiner som ska ingå i ledningssystemet. Färgsättning och typsnitt anpassas efter kundens önskemål. Om kunden önskar genomför vi även utbildning för personalen så att de lär sig hitta i och använda systemet.

EnviSys installeras och körs som en hemsida på kundens server. Därmed kan informationen nås från vilken klientdator som helst inom företagets nätverk, även läsplattor och ”smartphones” kan användas.

En av våra nöjda EnviSys- kunder är ENA Energi AB i Enköping. Bolagets VD Tomas Ulväng kommenterar EnviSys på följande sätt:

"Den största fördelen med EnviSys är att vi nu har alla dokument på samma ställe och att vi har koll på våra styrande dokument. En stor fördel är även att systemet är lätt att uppdatera och använda både från datorer och surfplattor."

Är du nyfiken på EnviSys? Välkommen att höra av dig till Sofia Ericson, 021-10 56 45,

eller läs mer om EnviSys på vår hemsida.

Utökad omfattning av Seveso- lagstiftningen

I och med en förändring i förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor som trädde i kraft 2014-02-14 omfattas nu alla verksamheter som lagrar mer än 2 500 ton tung eldningsolja av Seveso- lagstiftningen. Detta påverkar vissa förbränningsanläggningar som tidigare inte behövt sätta sig in i Seveso- lagstiftningen eftersom tung eldningsolja tidigare inte omfattades.

Alla Sevesoanläggningar ska anmäla eller söka tillstånd för sin verksamhet hos tillsynsmyndigheten. Dessutom ställs krav på att en handlingsplan tas fram med utgångspunkt från en riskanalys. Vi på EnviLoop kan självklart hjälpa er med detta, hör av er till Niklas Smedberg, 021-40 86 56, för mer information.

Uppföljning av CO2-övervakning

Den nya förordningen EU nr 601/2012 (FÖR) för övervakning av koldioxidutsläpp som är gällande för nuvarande handelsperiod medför hårdare krav på uppföljning av utsläppsövervakningen. Detta framgår bland annat av FÖR, artikel 69 som ställer krav på att de verksamhetsutövare som har kvarstående avvikelser eller förbättringsförslag från sin verifiering ska redovisa en åtgärdsplan till Naturvårdsverket som beskriver hur bolaget har för avsikt att förbättra övervakningen enligt de kommentarer som verifieringen har resulterat i. Observera att kravet på att lämna in en redogörelse gäller för både avvikelser och förbättringsförslag.

För C-anläggningar som tillämpar alternativa övervakningsmetoder eller lägre övervakningsnivåer än vad som föreskrivs i FÖR, gäller även enligt samma artikel att de redan i år ska lämna in en rapport med argument för detta.

Rapporterna ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast 30 juni. Självklart kan vi hjälpa er med detta! Ring Sofia Ericson, 021-10 56 45 för mer information.