Hej!

Efter en härlig sommar med semesterfirande varvat med utsläppsrätter är vi på EnviLoop nu tillbaka på allvar för att ta oss an hösten 2011. Vi hoppas att ni också haft en riktigt bra sommar och att ni är redo för en färgsprakande höst med många spännande projekt och möten. I detta nyhetsbrev följer lite info om vad som är nytt kring avfallslagstiftningen, samt en påminnelse om att det är dags att anmäla sig till höstens kurser hos EnviLoop. En stor nyhet för hösten är att vi kommer att kunna erbjuda er hjälp med att linjärisera era mätinstrument enligt standarden SS-EN 14181. Vi är dessutom mycket glada över att vi får förstärkning till EnviLoop Systemteknik AB i form av Alf Karlsson som är kung på CombiLab!

En sommar full av utsläppsrätter
Som de flesta av er är högst medvetna om har arbetet med att ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden 2013-2020 i handelssystemet för koldioxid upptagit mycket av branschens tid under våren och sommaren. Vi på EnviLoop har tagit fram dessa handlingar till ca 15 % av de aktiva svenska anläggningar som har ett tillstånd för att släppa ut koldioxid. Vi har med andra ord fått bra koll på detta, så om det är någon av er som fortfarande har frågor eller problem som återstår är ni självklart välkomna att höra av er. Tänk på att ansökningshandlingar och metodrapport ska skickas in till Naturvårdsverket tillsammans med en slutlig verifieringsrapport senast 15 september.

Nytt avfallsdirektiv
Under hösten 2008 beslutade Europaparlamentet och rådet om ett nytt avfallsdirektiv. De nya reglerna ska nu införas i svensk lagstiftning, vilket har medfört en rad ändringar i både miljöbalken och underliggande förordningar. Bland annat så trädde en ny avfallsförordning kallad SFS 2011:927 i kraft 2011-08-09. Denna förordning ersätter alltså den tidigare, kallad SFS 2001:1063. I den nya förordningen har ex. avsnitt om spillolja och transport av avfall strukturerats på ett bättre och tydligare sätt. De avfallskategorier som tidigare fanns i en särskild bilaga (Q1-Q16) finns inte längre kvar, utan nu är det endast EWC-koderna som gäller för kategorisering av avfallstyper. Sammanfattningsvis så är det inga stora förändringar införda i direktivet som rör oss som arbetar med förbränningsanläggningar, men var vaksamma när ni tillämpar direktivet så att ni inte missar några nyheter.

Det nya avfallsdirektivet har som sagt medfört förändringar även i miljöbalkens 15 kapitel "Avfall och producentansvar". Genom att på ett tydligt sätt definiera vad som är skillnaden mellan "avfall" och "bioprodukt" öppnar man för nya tolkningar ang. bränslen till förbränningsanläggningar, dvs. att vissa bränslen som tidigare klassats som avfall kanske inte nödvändigtvis blir klassade så i framtiden. Detta tycker vi på EnviLoop är mycket intressant och vi kommer självklart att hålla koll på utvecklingen kring detta.

Behöver du gå någon kurs i höst?
Som vanligt har vi ett späckat kursschema för hösten, som finns att läsa på vår hemsida (www.enviloop.se). Flera av de tidigare favoriterna i kursutbudet finns kvar, men denna gång har vi satsat lite extra på att fräscha upp våra CombiLab-kurser. Beroende på hur mycket och på vilket sätt du använder CombiLab kan du nu välja att vara med en dag och lära dig om praktiskt handhavande, eller att delta två dagar på rad och även få lära dig om konfigurering och rapportering. Först ut är vår omtyckta kurs om lagstiftningen som gäller för avfalls-/samförbränningsanläggningar och "stora förbränningsanläggningar". Denna kurs hålls hos oss i Västerås 21/9 och sista dag för anmälan är 7/9. Kom ihåg att vårt system med kurscheckar gör det extra förmånligt för er som skickar flera deltagare eller är återkommande kursdeltagare!

Om du har frågor om våra kurser går det bra att ringa vår kursansvarige Sofia Ericson (021-105645). Vi är alltid positiva till att anpassa kurser efter era behov och/eller att hålla företagsförlagda kurser.

EnviLoop Mätteknik AB erbjuder linjäriseringstjänst
Som ni säkert vet ställs det för er som lyder under NFS 2002:26 eller NFS 2002:28 krav på att era mätinstrument ska linjäriseras regelbundet enligt metod som beskrivs i standarden SS-EN 14181. Vår erfarenhet är att detta allt för ofta inte genomförs på rätt sätt och att gällande standard inte följs. Syftet med att genomföra en ordentlig linjärisering är att kontrollera att instrumentet är i gott skick inför en mer omfattande mätning som ex. AST eller QAL2. Detta är viktigt eftersom det kan bli svårt att klara kraven vid den efterföljande mätningen om instrumentet inte är linjärt och i värsta fall måste då mätningen göras om. Som ni redan vet så kostar både AST och QAL2 mycket pengar och det är aldrig roligt att behöva betala detta två gånger samma år.

Nu har vi på EnviLoop valt att köpa in egen utrustning för genomförande av linjärisering, så att vi ska kunna erbjuda er den tjänsten. Vi är väl insatta i de krav standarden ställer och vi kommer därför att följa de krav som finns och dessutom kunna utföra hela funktionstesten tillsammans med er för att se till att era instrument fungerar så bra som möjligt. Vi återkommer med mer information om detta under hösten, men hör gärna av er redan nu till Håkan Fjäder (021-105642) om ni är intresserade av linjäriseringshjälp.

EnviLoop Systemteknik AB expanderar och öppnar filial i Ängelholm
Sedan EnviLoop förvärvade programvaran CombiLab år 2010 har vi haft stora planer för utvecklingen av programmet. Nu har vi hittat helt rätt man för att hjälpa oss att genomföra detta, nämligen Alf Karlsson som kommer att arbeta från ett lokalkontor i Ängelholm. Alf har arbetat på Eltex i många år och byggde under denna tid upp programvaran CombiLab, som följaktligen ägdes av Eltex innan det köptes av EnviLoop. Men från och med 1/9 är Alf alltså anställd på EnviLoop Systemteknik AB. Alf känner varje kodrad i CombiLab och kommer självklart bli inblandad i både programutvecklingen, kursverksamheten och supporttjänsten. Men vi ser även att han kommer att bli en stor tillgång i EnviLoop Systemteknik AB:s direkta kunduppdrag. Varmt välkommen Alf!

Transportabel oljepanna finnes!
Sist men inte minst ett tips för er som är på jakt efter en mindre oljepanna. En av våra kunder har en transportabel panncentral med designdata 4 MW, 16 bars tryck och 160 °C till salu. Pannan säljs med tillhörande tank för eldningsolja 1. Hör av er till Patrik Marklund (021-105641) om intresse finns så lotsar vi er vidare till pannans nuvarande ägare. Först till kvarn!


Önskar fler hos er vårt nyhetsbrev? Eller är det så att ni fått detta mail av misstag, skicka oss ett mail på nyhetsbrev@enviloop.se så lägger vi till eller tar bort, allt efter önskemål.