Nytt år och nya krafter!

Vi på EnviLoop hoppas att ni alla haft det riktigt lugnt och trevligt under de helger som varit och att ni känner er laddade inför alla utmaningar som väntar på det nya året! Vi går ut hårt med att än en gång påminna om vikten av att ha väl fungerande och linjära mätsystem.

I Sverige har vi idag framförallt två olika regelverk som ställer krav på funktionskontroll inklusive linjärisering av de mätsystem som används för kontinuerlig mätning av emissioner till luft. Alla större förbränningsanläggningar i Sverige, inklusive sam- och avfallsförbrännare, omfattas av minst ett av dessa regelverk och även för de minsta anläggningarna är funktionskontroll viktigt för att säkerställa tillförlitliga mätresultat.

Vi upplever att det är få i branschen som känner till exakt vilka krav som ställs och att det därför är svårt för er anläggningsägare att efterleva kraven på ett korrekt sätt. Vi vill därför erbjuda er hjälp med att utföra och dokumentera funktionskontroll inklusive linjärisering enligt konstens alla regler, vilket innebär att vi tillämpar gällande standarder och föreskrifter både med avseende på genomförande och dokumentation. Vi anpassar omfattningen och utförandet av uppdraget beroende på om er anläggning är NOx-pliktig, respektive större än 50 MW och/eller förbränner avfallsklassade bränslen.

Vad innebär funktionskontroll?
Att utföra en funktionskontroll innebär att kontrollera hur ert mätsystem mår, men även om ni använder ett mätsystem som är lämpligt för den tänkta uppgiften. Vi hjälper er med att kontrollera ex. val av mätområde, svarstid, noll- och spannpunktsdrift mm.

En viktig del av funktionskontrollen är linjärisering. Denna utförs genom att instrumentets linjäritet kontrolleras mot en känd referensgas vid flera förutbestämda koncentrationsnivåer.

Varför ska ni göra en funktionskontroll?
En grundläggande förutsättning för att kunna mäta och följa upp emissioner från en förbränningsanläggning är att mätutrustningen är i gott skick och används på rätt sätt. Om så inte är fallet kan det medföra att ni mäter upp felaktiga emissionsnivåer och i värsta fall kan det medföra tex. att ni betalar för mycket i NO
x-avgift eller att ni inte kan visa att ni innehåller era tillståndsvillkor. Även om inte det värsta händer så är det mycket troligt att ett mätsystem som ex. är olinjärt blir underkänt vid den jämförande mätningen eller misslyckas med att uppfylla kraven vid en QAL2-mätning. Detta är kostsamma problem som ofta medför att ni måste ta in mätkonsulter flera gånger och betala för flera mätningar.

En annan anledning till att utföra funktionskontrollen är att det utgör ett lagkrav. För alla er som har en stor förbränningsanläggning (> 50 MW) eller förbränner avfallsklassade bränslen ska funktionskontroll inklusive linjärisering utföras och redovisas en gång per år enligt metod beskriven i SS-EN 14181. En QAL2- eller AST-mätning är inte fullständig utan funktionskontrollen.

För er som har NOx-pliktiga anläggningar kräver Naturvårdsverket att funktionskontroll utförs varje år (linjärisering var 3:e år) enligt beskrivning i NFS 2004:6.

När bör funktionskontrollen utföras?
Funktionskontrollen bör utföras i god tid innan genomförandet av QAL2, AST eller jämförande mätning med avseende på NO
x. Detta för att säkerställa att ev. brister hos mätsystemet kan åtgärdas för att skapa goda förutsättningar för ett önskat resultat vid QAL2, AST eller jämförande mätning. Om ni planerar att genomföra någon av dessa mätningar inom det kommande halvåret är det hög tid att även planera in funktionskontrollen.

Varför ska ni ta hjälp av EnviLoop?
Funktionskontroll inklusive linjärisering kan utföras på en mängd olika sätt, men det finns bara ett sätt som är korrekt enligt gällande lagstiftning. Vi på EnviLoop har stor erfarenhet av att arbeta med denna lagstiftning och vi vet hur dessa kontroller görs på rätt sätt så att ni garanterat får en korrekt funktionskontroll att visa upp. Men framförallt har vi stor erfarenhet av att arbeta med både emissionsmätningar och mätutrustning och vi kan ge er konkret hjälp och förslag till förbättringar för en säkrare och mer tillförlitlig emissionsmätning.

Eftersom vi utför en mängd olika emissionsmätningar och undersökande mätningar finns det självklart möjlighet att kombinera funktionskontrollen med ex. jämförande mätning, temperaturmätningar för uppehållstidsbestämning, eller panntrimning.

Tveka inte! utan ring Håkan Fjäder (021-105642) eller Patrik Marklund (021-105641).

Ni kan även gå in på vår hemsida www.enviloop.se och läsa mer om vad vi på EnviLoop kan hjälpa till med!


Önskar fler hos er vårt nyhetsbrev? Eller är det så att ni fått detta mail av misstag, skicka oss ett mail på nyhetsbrev@enviloop.se så lägger vi till eller tar bort, allt efter önskemål.