EnviLoop Systemteknik AB

Vi hade länge sett ett behov av nya programvaror, integration av befintliga och nya system inom energi- och VA-branschen för att uppnå effektivisering och automatiserade processer, då vi hösten 2010 startade EnviLoop Systemteknik AB. 

EnviLoop Systemteknik AB är ett konsult- och produktbolag inom systemutveckling. De programvaror vi utvecklar och säljer är bland annat CombiLab och CombiTool. De tjänster vi utför är framförallt inom integration samt utveckling av skräddarsydda moduler och applikationer inom beräknings-, rapport- och datainsamling.

CombiLab är ett av de mest använda systemen för datainsamling, beräkning och rapportering på den svenska och nordiska marknaden. Totalt finns nära fyrahundra installationer i drift varav ca trehundra på den nordiska marknaden.

CombiTool är en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings samt Management System, som underlättar det dagliga arbetet inom olika verksamheter. Modulerna kan användas var för sig eller integreras till ett komplett system, där:

Journal, är en dag- och loggbok som erbjuder en enkel och användarvänlig elektroniskt lagring av händelser och arbetsuppgifter. Med Journal är det även enkelt att i efterhand söka och filtrera ut enskilda händelser.

Readings, är ett verktyg för avrapportering vid såväl rondering som skiftavlämning och ger en god överblick över inrapporterade uppgifter.

Management System, är ett system som skapar struktur och ordning bland information och dokumentation som rör anläggningen. Med sin fritext sökningsfunktion liksom versionshantering utgör Management System ett kraftfullt verktyg för att underlätta och bidra till att verksamhetens personal alltid vet vad som är aktuellt och gällande för anläggningen.