Det finns fortfarande platser kvar på vår kurs i grundläggande miljörapportering!

För dig som driver en förbränningsanläggning är det många olika parametrar som ska övervakas och rapporteras till myndighet. Syftet med detta är att respektive myndighet ska kunna följa upp miljöpåverkan från landets förbränningsanläggningar, samt att avgifter och utsläppsrätter ska fördelas mellan anläggningarna. Under denna kursdag lägger vi fokus på CO2, NOX och miljörapport, vilket är områden som medför krav på övervakning och rapportering för en mycket stor del av landets förbränningsanläggningar. Vi kommer att gå igenom vilka lagkrav som finns kring detta, hur den löpande övervakningen bör skötas, samt hur, när och till vem rapporteringen ska ske.

Kurslängd: 1 dag
Datum:
21/11-2012
Sista anmälningsdag:
7/11-2012
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås

Pris:
6.500 kr + moms

Ur kursinnehållet:

Lagkrav för övervakning och rapportering
- Vilka anläggningar omfattas av handeln med utsläppsrätter (CO2) och hur regleras det?
- Vilka anläggningar är NOX-pliktiga och hur regleras det?
- Vilka anläggningar omfattas av kravet på miljörapport och hur regleras det?

 

Handeln med utsläppsrätter
- Hur ansöker man om tillstånd för att få släppa ut koldioxid?
- Hur väljer man övervakningsmetoder och hur ska övervakningen skötas rent praktiskt?
- Vad ska övervakningsplanen innehålla och hur arbetar man för att följa den?
- Vilka krav finns på interna och externa revisioner/verifieringar och hur går det till
- Hur sker rapporteringen av utsläppt mängd CO2? Vart och när?

 

NOX-avgift för förbränningsanläggningar
- Vilka krav finns på den kontinuerliga övervakning av NOX-emissioner?
- Vad är syftet med att genomföra en jämförande mätning och hur går det till?
- Hur vet man att den jämförande mätningen är ok och vad händer annars?
- Vilka uppgifter ska rapporteras? Vart och när?

 

Miljörapport
- Vilka delar består en miljörapport av och vad ska de innehålla?
- Vad finns det för tröskelvärden och hur använder man dem?
- För vilka anläggningar ska emissionsdeklarationen fyllas i och hur gör man det?
- Hur lämnar man in sin miljörapport? Till vem och när?


Anmälan görs via hemsidan: Grundläggande miljörapportering .

Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

I kursavgiften ingår kurmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.