Det är dags att anmäla sig till vår endagsutbildning "Energiteknisk grundkurs"

En perfekt chans för dig som är ny inom energibranschen! Eller för dig som till vardags arbetar med ex. ekonomi eller personalfrågor på ett energiföretag och som vill bättra på dina kunskaper om företagets kärnverksamhet.

Energifrågor är ständigt aktuella, dagens och morgondagens energisystem ställer krav på grundläggande kunskap i energi och energisystem. Kursen vänder sig till alla som jobbar med energiproducerande anläggningar och har ett behov av att få grundläggande kunskaper eller damma av sina gamla kunskaper i energi och system.

Energiteknisk grundkurs

Kurslängd: 1 dag
Datum:
10/10 2013
Sista anmälningsdag:
26/9 2013
Plats:
Divisionsgatan 12, Västerås
Pris:
6.900 kr + moms

Ur kursinnehållet

Vad är energi?
- Grundläggande energibegrepp
- Skillnad mellan energi och effekt
- Energiproduktion i Sverige
- Varaktighet

Energiproduktion från förbränningsanläggningar
- Energi från bränsle till panna
- Hetvattenanläggningar
- Ånganläggningar och Kraftvärme
- Produktion med flera anläggningar i samma nät
- Energi från rökgaskondensering

Anmälan görs via vår hemsida: Energiteknisk grundkurs

Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig Britt-Marie Johansson på 021-40 86 55.

I kursavgiften ingår kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.