Utbildnignsprogram hos EnviLoop i Västerås, hösten 2017

Utbildning Genomförande Sista anmälan Pris
Processteknik
Energiteknisk grundkurs 19/9 5/9 6 900
Förbränningsteknik 20-21/9 6/9 13 500
NYHET! Energiteknik - Kartläggning och rapportering 3/10 19/9 6 900
Övervakning, uppföljning och rapportering för en effektiv och korrekt drift av din anläggning 4/10 20/9 6 900
Grundläggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk 5/10 21/9 6 900
Grundkurs o pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat 7/11 24/10 *6 900
Tillämpad pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat 8/11 25/10 *6 900
Pannskötarutbildning 14/11 31/10 6 900
Systemteknik
CombiLab - Praktiskt handhavande 10/10 26/9 *6 900
CombiLab - Miljörapportering och uppföljning 11/10 27/9 *6 900
NYHET! Kurs i CombiTool - Readings 12/10 28/9 6 900
OPC i praktiken 19/10 5/10 6 900
Lagstiftning
Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning 17/10 3/10 6 900
Gällande förordningar för stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) och förbränning av avfall (SFS 2013:253), samt standarden SS-EN 14181:2014 18/10 4/10 6 900

EnviLoops utbildningar kommer till dig
Under hösten 2017 erbjuder vi utöver vårt ordinarie utbildningsprogram i Västerås även några av våra kvalitativa utbildningar lite närmare dig. Vi ses i Malmö vecka 39 och i Skellefteå vecka 47, se datum för genomförande av respektive utbildning nedan.
Utbildning Malmö
Dag
(Sista anm.)
Skellefteå
Dag
(Sista anm.)
Pris
SEK exkl.
moms
Processteknik
Förbränningsteknik 25/9 (11/9) 20/11 (6/11) 6 900
NYHET! Energiteknik - Kartläggning och rapportering 26/9 (12/9) 21/11 (6/11) 6 900
Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat 27/9 (13/9) 22/11 (8/11) 6 900
Systemteknik
CombiLab - Praktiskt handhavande 26/9 (12/9) 21/11 (7/11) *6 900
CombiLab - Miljörapportering och uppföljning 27/9 (13/9) 22/11 (8/11) *6 900
NYHET! Kurs i CombiTool - Readings 28/9 (14/9) 23/11 (9/11) *6 900
Lagstiftning
Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning 28/9 (14/9) 23/11 (9/11) 6 900
Gällande förordningar för stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) och förbränning av avfall (SFS 2013:253), samt standarden SS-EN 14181:2014 25/10 (18/10) 24/11 (10/11) 6 900

*2 kursdagar 13 500 SEK exkl. moms, 3 kursdagar 18 000 SEK exkl. moms

OBS! 25% rabatt vid anmälan senast 11 augusti 2017

Du anmäler dig enklast på vår hemsida: www.enviloop.se Hör av dig till vår kursansvarige med frågor eller för mer information: Sofia Ericson, 021-10 56 45                     sofia.ericson@enviloop.se


 
EnviLoop AB
Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås • Tel: 021-10 56 40 • Fax: 021-10 56 49 • www.enviloop.se